ODABERI KOLO

0 - 0

Budućnost Salaš Noćajski - Veternik

2 - 1

Kupinovo - Sremac Vojka

4 - 1

Sloga Erdevik - Crvena zvezda Novi Sad

0 - 0

LSK Laćarak - Borac Novi Sad

2 - 2

Hajduk Beška - Mladost Bački Jarak

0 - 1

Slavija Novi Sad - ŽSK Žabalj

2 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Kabel Novi Sad

2 - 1

Budućnost Gložan - Jugović Kać

5 - 2

Veternik - Jugović Kać

2 - 0

ŽSK Žabalj - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 1

Mladost Bački Jarak - Slavija Novi Sad

4 - 1

Crvena zvezda Novi Sad - LSK Laćarak

2 - 0

Sremac Vojka - Sloga Erdevik

1 - 1

Kabel Novi Sad - Budućnost Gložan

4 - 0

Borac Novi Sad - Hajduk Beška

0 - 3

Budućnost Salaš Noćajski - Kupinovo

4 - 2

Sloga Erdevik - Budućnost Salaš Noćajski

1 - 3

Slavija Novi Sad - Borac Novi Sad

3 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Mladost Bački Jarak

1 - 0

Jugović Kać - Kabel Novi Sad

0 - 3

Kupinovo - Veternik

1 - 2

LSK Laćarak - Sremac Vojka

3 - 1

Hajduk Beška - Crvena zvezda Novi Sad

1 - 3

Budućnost Gložan - ŽSK Žabalj

1 - 1

Veternik - Kabel Novi Sad

5 - 2

ŽSK Žabalj - Jugović Kać

1 - 0

Mladost Bački Jarak - Budućnost Gložan

1 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - Slavija Novi Sad

1 - 1

Sremac Vojka - Hajduk Beška

0 - 4

Borac Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - LSK Laćarak

3 - 1

Kupinovo - Sloga Erdevik

3 - 2

Sloga Erdevik - Veternik

1 - 2

LSK Laćarak - Kupinovo

2 - 1

Hajduk Beška - Budućnost Salaš Noćajski

1 - 2

Slavija Novi Sad - Sremac Vojka

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Crvena zvezda Novi Sad

1 - 1

Budućnost Gložan - Borac Novi Sad

0 - 0

Jugović Kać - Mladost Bački Jarak

0 - 3
PREKID

Kabel Novi Sad - ŽSK Žabalj

1 - 2

Veternik - ŽSK Žabalj

1 - 1

Mladost Bački Jarak - Kabel Novi Sad

3 - 1

Crvena zvezda Novi Sad - Budućnost Gložan

2 - 3

Sremac Vojka - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 1

Sloga Erdevik - LSK Laćarak

7 - 1

Borac Novi Sad - Jugović Kać

1 - 2

Budućnost Salaš Noćajski - Slavija Novi Sad

2 - 0

Kupinovo - Hajduk Beška

2 - 1

LSK Laćarak - Veternik

3 - 1

Hajduk Beška - Sloga Erdevik

1 - 0

Slavija Novi Sad - Kupinovo

4 - 2

Jedinstvo Stara Pazova - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 1

Budućnost Gložan - Sremac Vojka

0 - 2

Jugović Kać - Crvena zvezda Novi Sad

2 - 3

Kabel Novi Sad - Borac Novi Sad

1 - 1

ŽSK Žabalj - Mladost Bački Jarak

4 - 0

Veternik - Mladost Bački Jarak

0 - 0

Borac Novi Sad - ŽSK Žabalj

2 - 2

Crvena zvezda Novi Sad - Kabel Novi Sad

4 - 1

Sremac Vojka - Jugović Kać

1 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - Budućnost Gložan

2 - 0

Kupinovo - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 0

Sloga Erdevik - Slavija Novi Sad

3 - 3

LSK Laćarak - Hajduk Beška

1 - 2

Hajduk Beška - Veternik

1 - 1

Slavija Novi Sad - LSK Laćarak

5 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Sloga Erdevik

2 - 1

Budućnost Gložan - Kupinovo

0 - 0

Jugović Kać - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 2

Kabel Novi Sad - Sremac Vojka

3 - 0

ŽSK Žabalj - Crvena zvezda Novi Sad

3 - 4

Mladost Bački Jarak - Borac Novi Sad

3 - 1

Veternik - Borac Novi Sad

3 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - Mladost Bački Jarak

1 - 1

Sremac Vojka - ŽSK Žabalj

3 - 0

Budućnost Salaš Noćajski - Kabel Novi Sad

5 - 0

Kupinovo - Jugović Kać

1 - 1

Sloga Erdevik - Budućnost Gložan

0 - 3

LSK Laćarak - Jedinstvo Stara Pazova

1 - 0

Hajduk Beška - Slavija Novi Sad

1 - 0

Slavija Novi Sad - Veternik

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Hajduk Beška

4 - 0

Jugović Kać - Sloga Erdevik

5 - 1

ŽSK Žabalj - Budućnost Salaš Noćajski

1 - 0

Mladost Bački Jarak - Sremac Vojka

2 - 1

Kabel Novi Sad - Kupinovo

3 - 1

Budućnost Gložan - LSK Laćarak

0 - 1

Borac Novi Sad - Crvena zvezda Novi Sad

0 - 4

Veternik - Crvena zvezda Novi Sad

1 - 0

Sremac Vojka - Borac Novi Sad

3 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - Mladost Bački Jarak

0 - 1

Kupinovo - ŽSK Žabalj

2 - 2

Sloga Erdevik - Kabel Novi Sad

1 - 0

LSK Laćarak - Jugović Kać

0 - 2

Hajduk Beška - Budućnost Gložan

2 - 2

Slavija Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Veternik

2 - 0

Budućnost Gložan - Slavija Novi Sad

2 - 1

Jugović Kać - Hajduk Beška

1 - 0

Kabel Novi Sad - LSK Laćarak

2 - 0

ŽSK Žabalj - Sloga Erdevik

0 - 2

Mladost Bački Jarak - Kupinovo

1 - 1

Borac Novi Sad - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 2

Crvena zvezda Novi Sad - Sremac Vojka

6 - 2

Veternik - Sremac Vojka

0 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - Crvena zvezda Novi Sad

2 - 1

Kupinovo - Borac Novi Sad

0 - 3

Sloga Erdevik - Mladost Bački Jarak

0 - 4

LSK Laćarak - ŽSK Žabalj

3 - 0

Hajduk Beška - Kabel Novi Sad

1 - 0

Slavija Novi Sad - Jugović Kać

4 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Budućnost Gložan

5 - 3

Budućnost Gložan - Veternik

1 - 1

Jugović Kać - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 1

Kabel Novi Sad - Slavija Novi Sad

3 - 1

ŽSK Žabalj - Hajduk Beška

1 - 1

Mladost Bački Jarak - LSK Laćarak

3 - 1

Crvena zvezda Novi Sad - Kupinovo

2 - 0

Sremac Vojka - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 1

Borac Novi Sad - Sloga Erdevik

2 - 2

Veternik - Budućnost Salaš Noćajski

2 - 0

Sremac Vojka - Kupinovo

4 - 2

Crvena zvezda Novi Sad - Sloga Erdevik

2 - 0

Mladost Bački Jarak - Hajduk Beška

0 - 1

Jugović Kać - Budućnost Gložan

4 - 0

Kabel Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

0 - 0

Borac Novi Sad - LSK Laćarak

0 - 8

ŽSK Žabalj - Slavija Novi Sad

0 - 2

Jugović Kać - Veternik

4 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - ŽSK Žabalj

0 - 3

Slavija Novi Sad - Mladost Bački Jarak

2 - 2

Sloga Erdevik - Sremac Vojka

1 - 1

Budućnost Gložan - Kabel Novi Sad

0 - 3

Hajduk Beška - Borac Novi Sad

1 - 0

LSK Laćarak - Crvena zvezda Novi Sad

0 - 0

Kupinovo - Budućnost Salaš Noćajski

2 - 2

Veternik - Kupinovo

1 - 1

Sremac Vojka - LSK Laćarak

1 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - Hajduk Beška

1 - 1

Mladost Bački Jarak - Jedinstvo Stara Pazova

5 - 1

Kabel Novi Sad - Jugović Kać

1 - 0

Budućnost Salaš Noćajski - Sloga Erdevik

2 - 0

Borac Novi Sad - Slavija Novi Sad

0 - 2

ŽSK Žabalj - Budućnost Gložan

3 - 2

Jugović Kać - ŽSK Žabalj

2 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Borac Novi Sad

0 - 1

Slavija Novi Sad - Crvena zvezda Novi Sad

3 - 0

Sloga Erdevik - Kupinovo

3 - 0

Kabel Novi Sad - Veternik

1 - 4

Budućnost Gložan - Mladost Bački Jarak

3 - 1

Hajduk Beška - Sremac Vojka

3 - 0

LSK Laćarak - Budućnost Salaš Noćajski

1 - 1

Veternik - Sloga Erdevik

1 - 0

Sremac Vojka - Slavija Novi Sad

3 - 2

Crvena zvezda Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

5 - 0

Mladost Bački Jarak - Jugović Kać

0 - 1

Kupinovo - LSK Laćarak

5 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - Hajduk Beška

0 - 1

Borac Novi Sad - Budućnost Gložan

0 - 3

ŽSK Žabalj - Kabel Novi Sad

2 - 4

ŽSK Žabalj - Veternik

2 - 1

Kabel Novi Sad - Mladost Bački Jarak

2 - 7

Jugović Kać - Borac Novi Sad

0 - 0

Budućnost Gložan - Crvena zvezda Novi Sad

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Sremac Vojka

4 - 3

Slavija Novi Sad - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 0
PFF

Hajduk Beška - Kupinovo

1 - 0

LSK Laćarak - Sloga Erdevik

0 - 1

Veternik - LSK Laćarak

1 - 2

Sloga Erdevik - Hajduk Beška

1 - 0

Sremac Vojka - Budućnost Gložan

5 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - Jugović Kać

5 - 0

Mladost Bački Jarak - ŽSK Žabalj

0 - 2

Kupinovo - Slavija Novi Sad

3 - 1

Budućnost Salaš Noćajski - Jedinstvo Stara Pazova

0 - 0

Borac Novi Sad - Kabel Novi Sad

3 - 2

Mladost Bački Jarak - Veternik

3 - 4

Jugović Kać - Sremac Vojka

6 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Kupinovo

4 - 1

Slavija Novi Sad - Sloga Erdevik

1 - 1

Kabel Novi Sad - Crvena zvezda Novi Sad

3 - 2

ŽSK Žabalj - Borac Novi Sad

2 - 1

Budućnost Gložan - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 2

Hajduk Beška - LSK Laćarak

0 - 0

Veternik - Hajduk Beška

0 - 0

Sloga Erdevik - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 1

Sremac Vojka - Kabel Novi Sad

7 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - ŽSK Žabalj

5 - 0

LSK Laćarak - Slavija Novi Sad

2 - 0

Kupinovo - Budućnost Gložan

3 - 0

Budućnost Salaš Noćajski - Jugović Kać

4 - 2

Borac Novi Sad - Mladost Bački Jarak

0 - 2

Mladost Bački Jarak - Crvena zvezda Novi Sad

1 - 2

Jugović Kać - Kupinovo

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - LSK Laćarak

0 - 0

Slavija Novi Sad - Hajduk Beška

3 - 1

Kabel Novi Sad - Budućnost Salaš Noćajski

2 - 2

Borac Novi Sad - Veternik

0 - 4

ŽSK Žabalj - Sremac Vojka

2 - 1

Budućnost Gložan - Sloga Erdevik

2 - 1

Veternik - Slavija Novi Sad

8 - 0

Sloga Erdevik - Jugović Kać

3 - 0
PFF

Sremac Vojka - Mladost Bački Jarak

2 - 1

Crvena zvezda Novi Sad - Borac Novi Sad

3 - 4

Hajduk Beška - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 1

LSK Laćarak - Budućnost Gložan

1 - 1

Kupinovo - Kabel Novi Sad

5 - 0

Budućnost Salaš Noćajski - ŽSK Žabalj

2 - 0

Crvena zvezda Novi Sad - Veternik

1 - 1

Borac Novi Sad - Sremac Vojka

4 - 1

Mladost Bački Jarak - Budućnost Salaš Noćajski

3 - 4

ŽSK Žabalj - Kupinovo

1 - 3

Kabel Novi Sad - Sloga Erdevik

1 - 4

Jugović Kać - LSK Laćarak

1 - 3

Budućnost Gložan - Hajduk Beška

3 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Slavija Novi Sad

1 - 3

Veternik - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 1

Slavija Novi Sad - Budućnost Gložan

13 - 0

Sloga Erdevik - ŽSK Žabalj

0 - 3

Sremac Vojka - Crvena zvezda Novi Sad

8 - 0

Hajduk Beška - Jugović Kać

3 - 0

LSK Laćarak - Kabel Novi Sad

2 - 1

Kupinovo - Mladost Bački Jarak

1 - 2

Budućnost Salaš Noćajski - Borac Novi Sad

4 - 4

Sremac Vojka - Veternik

4 - 2

Crvena zvezda Novi Sad - Budućnost Salaš Noćajski

10 - 1

Borac Novi Sad - Kupinovo

3 - 3

Mladost Bački Jarak - Sloga Erdevik

1 - 6

ŽSK Žabalj - LSK Laćarak

1 - 1

Kabel Novi Sad - Hajduk Beška

1 - 3

Jugović Kać - Slavija Novi Sad

0 - 2

Budućnost Gložan - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 2

Veternik - Budućnost Gložan

3 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Jugović Kać

3 - 5

Slavija Novi Sad - Kabel Novi Sad

8 - 0

Hajduk Beška - ŽSK Žabalj

1 - 1

LSK Laćarak - Mladost Bački Jarak

4 - 3

Sloga Erdevik - Borac Novi Sad

2 - 4

Kupinovo - Crvena zvezda Novi Sad

6 - 2

Budućnost Salaš Noćajski - Sremac Vojka

Novosadsko-sremska zona 2015/2016

PozTimOPNIDPGRBod
130223568303869
230214573314267
330136115352145
4301281066422444
530127114639743
630111095044643
730127114145-443
830126125647942
930133144255-1342
1030133144786-3942
1130118115247540
1230106146558736
133099125555035
1430103174050-1033
153096155155-433
163043232796-6914

Powered by fudbalskazona.rs