ODABERI KOLO

0 - 3

Veternik - Jedinstvo Stara Pazova

4 - 0

Sloga Erdevik - Borac Novi Sad

2 - 6

ŽSK Žabalj - Slavija Novi Sad

0 - 0

Sremac Vojka - Mladost Bački Jarak

1 - 2

Kupinovo - Kabel Novi Sad

3 - 1

LSK Laćarak - Hajduk Beška

1 - 0

Hajduk Čurug - Sofeks Futog

0 - 0

Indeks Novi Sad - Hajduk 1925 Podunavac

2 - 1

Mladost Bački Jarak - Indeks Novi Sad

0 - 1

Sofeks Futog - Sremac Vojka

0 - 1

Slavija Novi Sad - Hajduk Čurug

0 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - LSK Laćarak

1 - 0

Kabel Novi Sad - Hajduk 1925 Podunavac

3 - 0

Borac Novi Sad - ŽSK Žabalj

1 - 3

Hajduk Beška - Sloga Erdevik

2 - 0

Kupinovo - Veternik

0 - 4

Veternik - Kabel Novi Sad

1 - 0

Sloga Erdevik - Jedinstvo Stara Pazova

1 - 2

ŽSK Žabalj - Hajduk Beška

1 - 2

Sremac Vojka - Slavija Novi Sad

1 - 0

LSK Laćarak - Kupinovo

2 - 1

Hajduk Čurug - Borac Novi Sad

4 - 0

Indeks Novi Sad - Sofeks Futog

2 - 0

Hajduk 1925 Podunavac - Mladost Bački Jarak

0 - 3

Sofeks Futog - Hajduk 1925 Podunavac

0 - 0

Slavija Novi Sad - Indeks Novi Sad

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - ŽSK Žabalj

1 - 2

Veternik - LSK Laćarak

0 - 0

Kabel Novi Sad - Mladost Bački Jarak

1 - 1

Borac Novi Sad - Sremac Vojka

0 - 0

Hajduk Beška - Hajduk Čurug

3 - 1

Kupinovo - Sloga Erdevik

6 - 1

Sloga Erdevik - Veternik

0 - 1

ŽSK Žabalj - Kupinovo

5 - 0

Sremac Vojka - Hajduk Beška

2 - 0

Mladost Bački Jarak - Sofeks Futog

1 - 0

LSK Laćarak - Kabel Novi Sad

3 - 1

Hajduk Čurug - Jedinstvo Stara Pazova

4 - 1

Indeks Novi Sad - Borac Novi Sad

3 - 1

Hajduk 1925 Podunavac - Slavija Novi Sad

0 - 2

Slavija Novi Sad - Mladost Bački Jarak

0 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Sremac Vojka

3 - 1

Veternik - ŽSK Žabalj

3 - 0

Kabel Novi Sad - Sofeks Futog

0 - 6

Borac Novi Sad - Hajduk 1925 Podunavac

3 - 2

Hajduk Beška - Indeks Novi Sad

0 - 1

Kupinovo - Hajduk Čurug

3 - 1

LSK Laćarak - Sloga Erdevik

5 - 1

Sloga Erdevik - Kabel Novi Sad

0 - 2

ŽSK Žabalj - LSK Laćarak

3 - 1

Sremac Vojka - Kupinovo

3 - 0

Mladost Bački Jarak - Borac Novi Sad

1 - 0

Sofeks Futog - Slavija Novi Sad

3 - 2

Hajduk Čurug - Veternik

0 - 3

Indeks Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

5 - 1

Hajduk 1925 Podunavac - Hajduk Beška

2 - 2

Jedinstvo Stara Pazova - Hajduk 1925 Podunavac

2 - 5

Veternik - Sremac Vojka

7 - 2

Sloga Erdevik - ŽSK Žabalj

3 - 1

Kabel Novi Sad - Slavija Novi Sad

2 - 0

Borac Novi Sad - Sofeks Futog

0 - 3

Hajduk Beška - Mladost Bački Jarak

0 - 1

Kupinovo - Indeks Novi Sad

0 - 2

LSK Laćarak - Hajduk Čurug

0 - 2

ŽSK Žabalj - Kabel Novi Sad

1 - 0

Sremac Vojka - LSK Laćarak

4 - 1

Mladost Bački Jarak - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 0

Sofeks Futog - Hajduk Beška

0 - 0

Slavija Novi Sad - Borac Novi Sad

2 - 1

Hajduk Čurug - Sloga Erdevik

3 - 2

Indeks Novi Sad - Veternik

3 - 4

Hajduk 1925 Podunavac - Kupinovo

2 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Sofeks Futog

0 - 1

Veternik - Hajduk 1925 Podunavac

2 - 0

Sloga Erdevik - Sremac Vojka

1 - 2

ŽSK Žabalj - Hajduk Čurug

3 - 1

Kabel Novi Sad - Borac Novi Sad

2 - 2

Hajduk Beška - Slavija Novi Sad

0 - 2

Kupinovo - Mladost Bački Jarak

1 - 0

LSK Laćarak - Indeks Novi Sad

5 - 0

Sremac Vojka - ŽSK Žabalj

2 - 1

Mladost Bački Jarak - Veternik

4 - 2

Sofeks Futog - Kupinovo

2 - 0

Slavija Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

1 - 2

Hajduk Čurug - Kabel Novi Sad

2 - 2

Indeks Novi Sad - Sloga Erdevik

1 - 0

Hajduk 1925 Podunavac - LSK Laćarak

1 - 0

Borac Novi Sad - Hajduk Beška

5 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Borac Novi Sad

1 - 1

Veternik - Sofeks Futog

2 - 2

Sloga Erdevik - Hajduk 1925 Podunavac

0 - 2

ŽSK Žabalj - Indeks Novi Sad

4 - 3

Kabel Novi Sad - Hajduk Beška

1 - 1

Kupinovo - Slavija Novi Sad

0 - 3

LSK Laćarak - Mladost Bački Jarak

2 - 2

Hajduk Čurug - Sremac Vojka

2 - 0

Sremac Vojka - Kabel Novi Sad

2 - 0

Mladost Bački Jarak - Sloga Erdevik

1 - 1

Slavija Novi Sad - Veternik

2 - 1

Sofeks Futog - LSK Laćarak

2 - 0

Indeks Novi Sad - Hajduk Čurug

3 - 1

Hajduk 1925 Podunavac - ŽSK Žabalj

0 - 3

Borac Novi Sad - Kupinovo

1 - 8

Hajduk Beška - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 0

Veternik - Borac Novi Sad

0 - 0

Sloga Erdevik - Sofeks Futog

0 - 5

ŽSK Žabalj - Mladost Bački Jarak

1 - 2

Sremac Vojka - Indeks Novi Sad

1 - 0

Kabel Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 0

Kupinovo - Hajduk Beška

1 - 1

LSK Laćarak - Slavija Novi Sad

1 - 1

Hajduk Čurug - Hajduk 1925 Podunavac

3 - 2

Mladost Bački Jarak - Hajduk Čurug

4 - 0

Sofeks Futog - ŽSK Žabalj

1 - 3

Slavija Novi Sad - Sloga Erdevik

1 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Kupinovo

0 - 1

Indeks Novi Sad - Kabel Novi Sad

1 - 2

Hajduk 1925 Podunavac - Sremac Vojka

2 - 1

Borac Novi Sad - LSK Laćarak

3 - 1

Hajduk Beška - Veternik

3 - 0

Jedinstvo Stara Pazova - Veternik

1 - 2

Slavija Novi Sad - ŽSK Žabalj

3 - 2

Mladost Bački Jarak - Sremac Vojka

2 - 2

Kabel Novi Sad - Kupinovo

3 - 3

Sofeks Futog - Hajduk Čurug

3 - 0

Hajduk Beška - LSK Laćarak

3 - 1

Borac Novi Sad - Sloga Erdevik

3 - 1

Hajduk 1925 Podunavac - Indeks Novi Sad

1 - 4

ŽSK Žabalj - Borac Novi Sad

3 - 1

Sloga Erdevik - Hajduk Beška

1 - 1

Veternik - Kupinovo

0 - 1

Indeks Novi Sad - Mladost Bački Jarak

1 - 3

Hajduk 1925 Podunavac - Kabel Novi Sad

2 - 0

Sremac Vojka - Sofeks Futog

0 - 0

Hajduk Čurug - Slavija Novi Sad

2 - 1

LSK Laćarak - Jedinstvo Stara Pazova

5 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Sloga Erdevik

0 - 1

Slavija Novi Sad - Sremac Vojka

2 - 1

Mladost Bački Jarak - Hajduk 1925 Podunavac

6 - 0

Kabel Novi Sad - Veternik

0 - 1

Sofeks Futog - Indeks Novi Sad

2 - 1

Kupinovo - LSK Laćarak

5 - 0

Hajduk Beška - ŽSK Žabalj

3 - 0

Borac Novi Sad - Hajduk Čurug

2 - 1

Mladost Bački Jarak - Kabel Novi Sad

0 - 7

ŽSK Žabalj - Jedinstvo Stara Pazova

1 - 0

Sloga Erdevik - Kupinovo

2 - 0

Indeks Novi Sad - Slavija Novi Sad

3 - 1

Hajduk 1925 Podunavac - Sofeks Futog

1 - 4

Sremac Vojka - Borac Novi Sad

3 - 0

Hajduk Čurug - Hajduk Beška

3 - 1

LSK Laćarak - Veternik

0 - 2

Veternik - Sloga Erdevik

1 - 1

Jedinstvo Stara Pazova - Hajduk Čurug

1 - 2

Slavija Novi Sad - Hajduk 1925 Podunavac

3 - 0

Kabel Novi Sad - LSK Laćarak

0 - 0

Sofeks Futog - Mladost Bački Jarak

2 - 1

Kupinovo - ŽSK Žabalj

3 - 2

Hajduk Beška - Sremac Vojka

2 - 3

Borac Novi Sad - Indeks Novi Sad

0 - 0

Sofeks Futog - Kabel Novi Sad

5 - 0

Mladost Bački Jarak - Slavija Novi Sad

1 - 0

Hajduk 1925 Podunavac - Borac Novi Sad

3 - 1

Indeks Novi Sad - Hajduk Beška

1 - 2

Sremac Vojka - Jedinstvo Stara Pazova

3 - 1

Hajduk Čurug - Kupinovo

4 - 2

ŽSK Žabalj - Veternik

1 - 1

Sloga Erdevik - LSK Laćarak

1 - 2

Veternik - Hajduk Čurug

4 - 2

Jedinstvo Stara Pazova - Indeks Novi Sad

3 - 1

Slavija Novi Sad - Sofeks Futog

1 - 1

Kabel Novi Sad - Sloga Erdevik

3 - 0

LSK Laćarak - ŽSK Žabalj

1 - 0

Kupinovo - Sremac Vojka

1 - 1

Hajduk Beška - Hajduk 1925 Podunavac

4 - 5

Borac Novi Sad - Mladost Bački Jarak

0 - 1

Slavija Novi Sad - Kabel Novi Sad

1 - 0

Mladost Bački Jarak - Hajduk Beška

2 - 1

ŽSK Žabalj - Sloga Erdevik

1 - 1

Sofeks Futog - Borac Novi Sad

1 - 0

Indeks Novi Sad - Kupinovo

0 - 4

Hajduk 1925 Podunavac - Jedinstvo Stara Pazova

2 - 0

Sremac Vojka - Veternik

6 - 2

Hajduk Čurug - LSK Laćarak

16:30

Sloga Erdevik - Hajduk Čurug

16:30

Veternik - Indeks Novi Sad

16:30

Jedinstvo Stara Pazova - Mladost Bački Jarak

11:00

Kabel Novi Sad - ŽSK Žabalj

16:30

LSK Laćarak - Sremac Vojka

16:30

Kupinovo - Hajduk 1925 Podunavac

16:30

Hajduk Beška - Sofeks Futog

16:30

Borac Novi Sad - Slavija Novi Sad

16:30

Slavija Novi Sad - Hajduk Beška

16:30

Mladost Bački Jarak - Kupinovo

11:00

Sofeks Futog - Jedinstvo Stara Pazova

11:00

Indeks Novi Sad - LSK Laćarak

16:30

Borac Novi Sad - Kabel Novi Sad

16:30

Hajduk 1925 Podunavac - Veternik

16:30

Sremac Vojka - Sloga Erdevik

16:30

Hajduk Čurug - ŽSK Žabalj

16:30

Veternik - Mladost Bački Jarak

16:30

Jedinstvo Stara Pazova - Slavija Novi Sad

16:30

ŽSK Žabalj - Sremac Vojka

16:30

Sloga Erdevik - Indeks Novi Sad

11:00

Kabel Novi Sad - Hajduk Čurug

16:30

Kupinovo - Sofeks Futog

16:30

Hajduk Beška - Borac Novi Sad

16:30

LSK Laćarak - Hajduk 1925 Podunavac

16:30

Hajduk Beška - Kabel Novi Sad

16:30

Borac Novi Sad - Jedinstvo Stara Pazova

16:30

Slavija Novi Sad - Kupinovo

16:30

Sofeks Futog - Veternik

16:30

Mladost Bački Jarak - LSK Laćarak

16:30

Hajduk 1925 Podunavac - Sloga Erdevik

16:30

Indeks Novi Sad - ŽSK Žabalj

16:30

Sremac Vojka - Hajduk Čurug

16:30

ŽSK Žabalj - Hajduk 1925 Podunavac

16:30

Sloga Erdevik - Mladost Bački Jarak

16:30

Veternik - Slavija Novi Sad

16:30

Jedinstvo Stara Pazova - Hajduk Beška

11:00

Kabel Novi Sad - Sremac Vojka

16:30

Hajduk Čurug - Indeks Novi Sad

16:30

LSK Laćarak - Sofeks Futog

16:30

Kupinovo - Borac Novi Sad

11:00

Sofeks Futog - Sloga Erdevik

11:00

Indeks Novi Sad - Sremac Vojka

17:00

Jedinstvo Stara Pazova - Kabel Novi Sad

17:00

Hajduk Beška - Kupinovo

17:00

Borac Novi Sad - Veternik

17:00

Slavija Novi Sad - LSK Laćarak

17:00

Mladost Bački Jarak - ŽSK Žabalj

17:00

Hajduk 1925 Podunavac - Hajduk Čurug

11:00

Kabel Novi Sad - Indeks Novi Sad

17:00

Sremac Vojka - Hajduk 1925 Podunavac

17:00

Hajduk Čurug - Mladost Bački Jarak

17:00

ŽSK Žabalj - Sofeks Futog

17:00

Sloga Erdevik - Slavija Novi Sad

17:00

LSK Laćarak - Borac Novi Sad

17:00

Veternik - Hajduk Beška

17:00

Kupinovo - Jedinstvo Stara Pazova

VFL “Jug” 2016/2017

PozTimOPNIDPGRBod
123193152153760
223154444212349
323136441271445
423133755233242
523125645281741
623123841261539
72312383627939
823115749331638
923103102832-433
102393113030030
112383123447-1327
122356122135-1421
132363143157-2621
142347122335-1219
152323182260-389
162330201874-569

Powered by fudbalskazona.rs