ODABERI KOLO

2 - 1

Župa - Bošnjane

1 - 0

Poljoprivrednik Počekovina - Morava Ribare

3 - 2

Sloga Ćićevac - Rembas Resavica

2 - 0

Jedinstvo Paraćin - FUD Brus

0 - 0

Levač Rekovac - SFS Borac Paraćin

2 - 1

Juhor Obrež - Žitorađa

4 - 1

Kosanica Kuršumlija - Jedinstvo Mijatovac

1 - 0

Kopaonik Brus - Lugomir Rakitovo

1 - 1

Žitorađa - Kosanica Kuršumlija

0 - 3

SFS Borac Paraćin - Juhor Obrež

3 - 2

FUD Brus - Levač Rekovac

0 - 0

Bošnjane - Lugomir Rakitovo

0 - 1

Jedinstvo Mijatovac - Kopaonik Brus

2 - 3

Rembas Resavica - Jedinstvo Paraćin

0 - 0

Morava Ribare - Sloga Ćićevac

1 - 1

Župa - Poljoprivrednik Počekovina

5 - 1

Jedinstvo Paraćin - Morava Ribare

2 - 1

Kosanica Kuršumlija - SFS Borac Paraćin

4 - 2

Poljoprivrednik Počekovina - Bošnjane

1 - 0

Sloga Ćićevac - Župa

1 - 0

Levač Rekovac - Rembas Resavica

2 - 1

Juhor Obrež - FUD Brus

2 - 1

Kopaonik Brus - Žitorađa

1 - 1

Lugomir Rakitovo - Jedinstvo Mijatovac

2 - 0

Žitorađa - Lugomir Rakitovo

1 - 3

SFS Borac Paraćin - Kopaonik Brus

1 - 1

FUD Brus - Kosanica Kuršumlija

5 - 0

Bošnjane - Jedinstvo Mijatovac

1 - 2

Rembas Resavica - Juhor Obrež

1 - 1

Morava Ribare - Levač Rekovac

1 - 2

Župa - Jedinstvo Paraćin

1 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Sloga Ćićevac

5 - 2

Jedinstvo Paraćin - Poljoprivrednik Počekovina

3 - 1

Kosanica Kuršumlija - Rembas Resavica

1 - 3

Sloga Ćićevac - Bošnjane

4 - 0

Levač Rekovac - Župa

4 - 1

Juhor Obrež - Morava Ribare

2 - 2

Kopaonik Brus - FUD Brus

0 - 0

Lugomir Rakitovo - SFS Borac Paraćin

1 - 4

Jedinstvo Mijatovac - Žitorađa

1 - 1

SFS Borac Paraćin - Jedinstvo Mijatovac

4 - 0

FUD Brus - Lugomir Rakitovo

1 - 1

Bošnjane - Žitorađa

0 - 2

Rembas Resavica - Kopaonik Brus

1 - 3

Morava Ribare - Kosanica Kuršumlija

2 - 0

Župa - Juhor Obrež

1 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Levač Rekovac

0 - 2

Sloga Ćićevac - Jedinstvo Paraćin

4 - 2

Jedinstvo Paraćin - Bošnjane

5 - 0

Kosanica Kuršumlija - Župa

2 - 0

Žitorađa - SFS Borac Paraćin

2 - 0

Levač Rekovac - Sloga Ćićevac

2 - 3

Juhor Obrež - Poljoprivrednik Počekovina

5 - 2

Kopaonik Brus - Morava Ribare

0 - 0

Lugomir Rakitovo - Rembas Resavica

2 - 1

Jedinstvo Mijatovac - FUD Brus

0 - 1

Bošnjane - SFS Borac Paraćin

1 - 0

FUD Brus - Žitorađa

2 - 1

Rembas Resavica - Jedinstvo Mijatovac

4 - 1

Morava Ribare - Lugomir Rakitovo

1 - 2

Župa - Kopaonik Brus

3 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Kosanica Kuršumlija

0 - 0

Sloga Ćićevac - Juhor Obrež

4 - 1

Jedinstvo Paraćin - Levač Rekovac

2 - 1

Levač Rekovac - Bošnjane

3 - 5

Juhor Obrež - Jedinstvo Paraćin

2 - 0

Kosanica Kuršumlija - Sloga Ćićevac

4 - 0

Kopaonik Brus - Poljoprivrednik Počekovina

5 - 2

Lugomir Rakitovo - Župa

2 - 2

Jedinstvo Mijatovac - Morava Ribare

1 - 1

Žitorađa - Rembas Resavica

1 - 2

SFS Borac Paraćin - FUD Brus

1 - 0

Jedinstvo Paraćin - Kosanica Kuršumlija

1 - 0

Bošnjane - FUD Brus

3 - 1

Rembas Resavica - SFS Borac Paraćin

0 - 3

Morava Ribare - Žitorađa

4 - 0

Župa - Jedinstvo Mijatovac

0 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Lugomir Rakitovo

0 - 0

Sloga Ćićevac - Kopaonik Brus

1 - 0

Levač Rekovac - Juhor Obrež

2 - 0

Kosanica Kuršumlija - Levač Rekovac

3 - 2

Žitorađa - Župa

3 - 2

SFS Borac Paraćin - Morava Ribare

1 - 0

FUD Brus - Rembas Resavica

0 - 0

Juhor Obrež - Bošnjane

0 - 0

Kopaonik Brus - Jedinstvo Paraćin

0 - 2

Lugomir Rakitovo - Sloga Ćićevac

3 - 0
PFF

Jedinstvo Mijatovac - Poljoprivrednik Počekovina

2 - 0

Jedinstvo Paraćin - Lugomir Rakitovo

2 - 1

Bošnjane - Rembas Resavica

2 - 0

Morava Ribare - FUD Brus

0 - 0

Župa - SFS Borac Paraćin

2 - 0

Poljoprivrednik Počekovina - Žitorađa

0 - 0

Sloga Ćićevac - Jedinstvo Mijatovac

1 - 0

Levač Rekovac - Kopaonik Brus

2 - 1

Juhor Obrež - Kosanica Kuršumlija

4 - 1

Kosanica Kuršumlija - Bošnjane

3 - 1

Kopaonik Brus - Juhor Obrež

2 - 1

Lugomir Rakitovo - Levač Rekovac

0 - 5

Jedinstvo Mijatovac - Jedinstvo Paraćin

1 - 0

Žitorađa - Sloga Ćićevac

3 - 0
PFF

SFS Borac Paraćin - Poljoprivrednik Počekovina

2 - 0

FUD Brus - Župa

1 - 0

Rembas Resavica - Morava Ribare

3 - 1

Bošnjane - Morava Ribare

1 - 1

Župa - Rembas Resavica

2 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - FUD Brus

1 - 0

Sloga Ćićevac - SFS Borac Paraćin

3 - 1

Jedinstvo Paraćin - Žitorađa

2 - 0

Levač Rekovac - Jedinstvo Mijatovac

1 - 0

Juhor Obrež - Lugomir Rakitovo

3 - 4

Kosanica Kuršumlija - Kopaonik Brus

2 - 2

Kopaonik Brus - Bošnjane

2 - 0

Lugomir Rakitovo - Kosanica Kuršumlija

3 - 2

Jedinstvo Mijatovac - Juhor Obrež

2 - 0

Žitorađa - Levač Rekovac

0 - 2

SFS Borac Paraćin - Jedinstvo Paraćin

0 - 2

FUD Brus - Sloga Ćićevac

3 - 2

Rembas Resavica - Poljoprivrednik Počekovina

4 - 2

Morava Ribare - Župa

0 - 3

FUD Brus - Jedinstvo Paraćin

4 - 0

SFS Borac Paraćin - Levač Rekovac

1 - 1

Žitorađa - Juhor Obrež

2 - 1

Bošnjane - Župa

2 - 1

Morava Ribare - Poljoprivrednik Počekovina

3 - 1

Rembas Resavica - Sloga Ćićevac

1 - 0

Jedinstvo Mijatovac - Kosanica Kuršumlija

2 - 0

Lugomir Rakitovo - Kopaonik Brus

1 - 0

Kosanica Kuršumlija - Žitorađa

6 - 0

Jedinstvo Paraćin - Rembas Resavica

1 - 0

Lugomir Rakitovo - Bošnjane

0 - 0

Kopaonik Brus - Jedinstvo Mijatovac

1 - 1

Juhor Obrež - SFS Borac Paraćin

4 - 3

Levač Rekovac - FUD Brus

2 - 0

Sloga Ćićevac - Morava Ribare

0 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Župa

1 - 3

FUD Brus - Juhor Obrež

1 - 0

SFS Borac Paraćin - Kosanica Kuršumlija

2 - 0

Žitorađa - Kopaonik Brus

3 - 2

Bošnjane - Poljoprivrednik Počekovina

3 - 0

Župa - Sloga Ćićevac

0 - 4

Morava Ribare - Jedinstvo Paraćin

1 - 0

Rembas Resavica - Levač Rekovac

0 - 3
PFF

Jedinstvo Mijatovac - Lugomir Rakitovo

0 - 1

Kosanica Kuršumlija - FUD Brus

3 - 0

Jedinstvo Paraćin - Župa

3 - 1

Jedinstvo Mijatovac - Bošnjane

2 - 1

Lugomir Rakitovo - Žitorađa

0 - 3

Kopaonik Brus - SFS Borac Paraćin

0 - 0

Juhor Obrež - Rembas Resavica

2 - 1

Levač Rekovac - Morava Ribare

1 - 1

Sloga Ćićevac - Poljoprivrednik Počekovina

0 - 0

FUD Brus - Kopaonik Brus

1 - 0

SFS Borac Paraćin - Lugomir Rakitovo

3 - 1

Žitorađa - Jedinstvo Mijatovac

3 - 0

Bošnjane - Sloga Ćićevac

2 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Jedinstvo Paraćin

2 - 1

Župa - Levač Rekovac

1 - 0

Morava Ribare - Juhor Obrež

0 - 0

Rembas Resavica - Kosanica Kuršumlija

3 - 0

Žitorađa - Bošnjane

1 - 2

Jedinstvo Mijatovac - SFS Borac Paraćin

2 - 0

Lugomir Rakitovo - FUD Brus

0 - 0

Kopaonik Brus - Rembas Resavica

1 - 1

Kosanica Kuršumlija - Morava Ribare

2 - 2

Juhor Obrež - Župa

2 - 0

Levač Rekovac - Poljoprivrednik Počekovina

5 - 1

Jedinstvo Paraćin - Sloga Ćićevac

1 - 2

FUD Brus - Jedinstvo Mijatovac

3 - 0

SFS Borac Paraćin - Žitorađa

0 - 1

Bošnjane - Jedinstvo Paraćin

4 - 0

Sloga Ćićevac - Levač Rekovac

3 - 0

Poljoprivrednik Počekovina - Juhor Obrež

2 - 0

Župa - Kosanica Kuršumlija

2 - 1

Morava Ribare - Kopaonik Brus

1 - 0

Rembas Resavica - Lugomir Rakitovo

4 - 0

SFS Borac Paraćin - Bošnjane

0 - 1

Žitorađa - FUD Brus

4 - 1

Kosanica Kuršumlija - Poljoprivrednik Počekovina

5 - 2

Jedinstvo Mijatovac - Rembas Resavica

2 - 0

Lugomir Rakitovo - Morava Ribare

2 - 2

Kopaonik Brus - Župa

2 - 3

Juhor Obrež - Sloga Ćićevac

0 - 0

Levač Rekovac - Jedinstvo Paraćin

1 - 0

Jedinstvo Paraćin - Juhor Obrež

3 - 3

FUD Brus - SFS Borac Paraćin

0 - 2

Bošnjane - Levač Rekovac

2 - 0

Sloga Ćićevac - Kosanica Kuršumlija

2 - 1

Poljoprivrednik Počekovina - Kopaonik Brus

2 - 0

Župa - Lugomir Rakitovo

1 - 1

Morava Ribare - Jedinstvo Mijatovac

2 - 1

Rembas Resavica - Žitorađa

1 - 0

FUD Brus - Bošnjane

1 - 0

SFS Borac Paraćin - Rembas Resavica

0 - 2

Žitorađa - Morava Ribare

1 - 0

Kosanica Kuršumlija - Jedinstvo Paraćin

2 - 0

Jedinstvo Mijatovac - Župa

2 - 0

Lugomir Rakitovo - Poljoprivrednik Počekovina

2 - 2

Kopaonik Brus - Sloga Ćićevac

1 - 0

Juhor Obrež - Levač Rekovac

2 - 0

Jedinstvo Paraćin - Kopaonik Brus

3 - 0

Bošnjane - Juhor Obrež

2 - 2

Levač Rekovac - Kosanica Kuršumlija

0 - 0

Sloga Ćićevac - Lugomir Rakitovo

3 - 4

Poljoprivrednik Počekovina - Jedinstvo Mijatovac

4 - 2

Župa - Žitorađa

3 - 2

Morava Ribare - SFS Borac Paraćin

3 - 2

Rembas Resavica - FUD Brus

1 - 1

Rembas Resavica - Bošnjane

2 - 0

FUD Brus - Morava Ribare

1 - 1

SFS Borac Paraćin - Župa

1 - 2

Žitorađa - Poljoprivrednik Počekovina

1 - 0

Jedinstvo Mijatovac - Sloga Ćićevac

0 - 2

Lugomir Rakitovo - Jedinstvo Paraćin

0 - 0

Kopaonik Brus - Levač Rekovac

1 - 0

Kosanica Kuršumlija - Juhor Obrež

4 - 0

Jedinstvo Paraćin - Jedinstvo Mijatovac

1 - 3

Bošnjane - Kosanica Kuršumlija

3 - 0

Juhor Obrež - Kopaonik Brus

2 - 1

Levač Rekovac - Lugomir Rakitovo

1 - 0

Sloga Ćićevac - Žitorađa

1 - 0

Poljoprivrednik Počekovina - SFS Borac Paraćin

2 - 2

Župa - FUD Brus

1 - 2

Morava Ribare - Rembas Resavica

2 - 1

FUD Brus - Poljoprivrednik Počekovina

2 - 1

SFS Borac Paraćin - Sloga Ćićevac

1 - 0

Žitorađa - Jedinstvo Paraćin

2 - 4

Morava Ribare - Bošnjane

1 - 1

Rembas Resavica - Župa

3 - 2

Jedinstvo Mijatovac - Levač Rekovac

3 - 2

Lugomir Rakitovo - Juhor Obrež

1 - 3

Kopaonik Brus - Kosanica Kuršumlija

5 - 3

Kosanica Kuršumlija - Lugomir Rakitovo

4 - 0

Jedinstvo Paraćin - SFS Borac Paraćin

2 - 0

Bošnjane - Kopaonik Brus

2 - 0

Juhor Obrež - Jedinstvo Mijatovac

1 - 1

Levač Rekovac - Žitorađa

2 - 1

Sloga Ćićevac - FUD Brus

6 - 4

Poljoprivrednik Počekovina - Rembas Resavica

9 - 2

Župa - Morava Ribare

Zona “ZAPAD” 2015/2016

PozTimOPNIDPGRBod
130252381186377
2301551053351850
330127114036443
430127113739-243
530125133336-341
630118113136-541
7301010103839-140
830116134142-139
930124144756-939
1030115143937238
1130108125051-138
1230115144447-338
1330108123848-1038
1430116133958-1938
1530115143944-537
163085173967-2829

Powered by fudbalskazona.rs